Aby sme zvládli ďalšie krízy, potrebujeme plnú ekonomickú a politickú integráciu

Európska integrácia umožnila po roku 1945 prudký ekonomický, kultúrny a sociálny rozvoj Európy. Rovnako na medzinárodnej scéne sa Európa stala na viac ako 60 rokov silným a rešpektovaným lídrom svetovej politiky.

V posledných rokoch prešla Únia radou kríz a tie ukázali, že reakcia na každú krízu musí byť komplexná a jednotná. Ukázali, že Európa potrebuje plnú ekonomickú a politickú úniu, aby mohla čeliť výzvam, ktoré náš čakajú v ďalšom období.

Politický a náboženský extrémizmus je na vzostupe. Pomalý rast a finančná nestabilita brzdí hospodársky rozvoj. Preľudnenie, zaostalosť a politická nestabilita v mnohých regiónoch je príčinou migračných tokov historických rozmerov. V nadchádzajúcich desaťročiach budeme čeliť stále rozsiahlejšej devastácii životného prostredia, klimatickým zmenám, vyčerpávaniu prírodných zdrojov a fosílnych palív.

Nejednotná Európa, ktorá sa zastaví pred ďalšou integráciou, nedokáže čeliť výzvam a problémom ani na domácej, ani na medzinárodnej scéne. Európska únia potrebuje politickú jednotu a inštitúcie schopné okamžite reagovať na prichádzajúce krízy.

Týmto výzvam a problémom nečelí len Európa. Čelia im všetky regióny sveta. Svetovú ekonomiku a medzinárodnú politiku budú v 21. storočí ovládať regionálne veľmoci.

Na rozdiel od Európy, ostatné svetové regióny majú v svojom strede silné štáty kontinentálnych rozmerov: USA, Čína, Rusko, India, Brazília, Kanada a jednotné inštitúcie. Pre krajiny ako Čína, India alebo  Brazília nebudú samostatné európske krajiny silným a rešpektovaným partnerom.

Z 28 členských krajín Európskej únie je osemnásť menších ako mesto Peking a väčšina európskych štátov žije stále v ilúzii, že sú svetové veľmoci. Zvyšok sveta nevníma Európu ako obra, ale len ako nejednotnú a divokú bandu trpaslíkov.

 

Share