Alena Longauerová: Mladé rodiny, budúcnosť Európy

Uznávaná ekonómka, ktorá pôsobila vo viacerých riadiacich funkciách. Svoju životnú púť odštartovala v malebnej obci Baláže pri Banskej Bystrici. „Historicky to bola banícka obec. Ľudia, ktorí spracovávali drevo pre huty, to sú naši predkovia. Počas 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania mnohí obyvatelia pomáhali partizánom a schovávali židovské rodiny, aj moja babka. A kvôli tomu bola dedinka vypálená. Zostal len jeden dom. Muselo to byť ťažké,“ nazrela v úvode do minulosti Alena Longauerová.

Aj preto je rada, že hlavným poslaním Európskej únie je mierové spolužitie. „Už pri vzniku únie bolo základnou myšlienkou udržanie mieru. Od jej vzniku v Európe nebola žiadna vojna,“ doplnila.
Slovensko je členom EÚ od roku 2004. „Stali sme sa členom veľkej rodiny vyspelých krajín a tým, že sme prijali euro za svoju menu, ochránili sme si svoju ekonomiku, dostávame niekoľko miliárd eurofondov na podporu.

Alena Longauerova (2)

 

Vybudovali sa cesty, detské ihriská, renovujú sa školy, zdravotné strediská, kultúrne domy. Môžeme cestovať bez kontrol na hraniciach a mladí môžu študovať v zahraničí,“ upriamila pozornosť na naše členstvo.
„Prijatie eura hodnotím pozitívne. V čase, keď sme vstupovali do eurozóny, naša slovenská koruna bola veľmi silná. Prepočtový kurz bol omnoho výhodnejší v prospech občanov Slovenska. V čase krízy Európska únia prijímala ochranné balíky v oblasti európskeho záchranného fondu a vybudovala systém ochrany a boli chránené aj naše banky pred negatívnymi vplyvmi finančnej krízy. Euro je významnou medzinárodnou menou, môžete ním platiť v celej západnej Európe, nemusíte platiť transakčné poplatky,“ povedala Longauerová.

Slovensko by rada reprezentovala v Európskom parlamente a využila v prospech občanov našej krajiny všetky znalosti, ktoré vo svojom profesijnom živote získala. „Štát tu je pre ľudí a nie opačne: ľudia pre štát. Ak mi ľudia dajú dôveru, budem pracovať z celých síl, 24 hodín denne, aby cítili, že ich niekto zastupuje, háji ich záujmy,“ upriamila pozornosť na posolstvo, ktorým sa chce riadiť.

„Dôvodom, prečo som sa rozhodla kandidovať, sú aj určité obavy, že Európska únia môže byť ohrozená, a to vplyvom rôznych prúdov, ktoré sa v Európe prejavujú, ako je Brexit či hnutie vo Francúzsku,“ pokračovala.

Je si vedomá aj toho, že ľudia akoby stratili záujem o  Európsku úniu, a preto účasť v eurovoľbách je na Slovensku najnižšia spomedzi členských štátov. „Mrzia ma tie čísla. Na Slovensku vnímame najmä negatívne fakty v súvislosti s čerpaním eurofondov, čo súvisí s rôznymi škandálmi. Tomu však bude koniec, pretože bol zriadený Európsky prokurátor, ktorý bude riešiť problémy voči záujmom EÚ a tiež karuselové podvody s DPH.

Samozrejme, procesy získavania finančných prostriedkov z EÚ sú veľmi zložité, ale je to z dôvodu, aby sa chránili tieto zdroje. Je potrebné to zjednodušiť,“ prezradila. „Verím, že sa vyčistí prostredie aj pre podnikateľov a k čerpaniu európskych prostriedkov sa bude pristupovať zodpovedne, vypracujú sa metodiky, aby to čerpanie financií bolo v prospech Slovenska, spravodlivé aj pre zabudnuté regióny a slovenský vidiek. Aj teraz bola výzva pre obce, že vďaka peniazom z EÚ mohli žiadať o príspevok na vybudovanie bezplatnej wifi v obciach. Mať zadarmo internet je pre mnohých ľudí v odľahlých častiach Slovenska veľkým prínosom,“ dodala.

Alena Longauerova2_so synom

V Európskej únii je vysoká nezamestnanosť mladých ľudí. To je téma, ktorou by sa Alena Longauerová rada zaoberala. „Treba zintenzívniť programy pre nich. Máme veľa inovácií a to dokážu len mladí vzdelaní ľudia. Ak majú mladí ľudia rodinu, nemôžu si hneď vziať hypotéku na byt, preto musíme budovať nájomné byty, aby mali ako začať. A aby nájomné byty neviazali mladých na trvalé bydlisko, ale mohli ísť za lepšou prácou a skúsenosťami. A k tomu patrí aj ďalšia vec. Privítala by som podporu pre pracujúce matky. Aby mohli v niektorý deň odísť skôr z práce a venovať sa deťom,“ načrtla svoje piority. „Musíme zjednodušiť aj byrokraciu pre podnikateľov. Každý rok znížme podiel legislatívnych noriem o 10 percent. Za 5 rokov to je 50 percent. Niekedy je pre podnikateľov veľmi zložité pochopiť všetky zákony a predpisy. Treba určité schvaľovacie procesy nechať na samotné krajiny, nemusí to byť riadené len z Bruselu. Odtiaľ by sa regulovali len strategicky významné projekty. Syn pracuje v Singapure, tak som si pozerala ich systém a na jednom portáli vybaví podnikateľ všetko, odbremení sa od byrokracie,“ navrhuje.

Ako odborníčka na bankovníctvo a financie považuje brexit za malé zlo. „Mal negatívny vplyv na ekonomiku vo Veľkej Británii. Prišli o mnoho miliónov eur, keďže viaceré firmy z obavy pred brexitom premiestnili podnikanie do iných krajín. Je to neriadený proces, je to veľmi ťažké rozhodovanie pre Veľkú Britániu i Európsku úniu. Brexit by mal byť mementom aj pre ostatné krajiny, aby sme nešli touto cestou,“ myslí si Longauerová.

A čo ju po voľbách 25. mája poteší najviac? „Keď ľudia na Slovensku budú mať bližšie k Európskej únii. Aby pochopili, že EÚ je výhoda pre nich, ochranný dáždnik pred nečasom a môžeme z EÚ mnoho získať, budovať lepšiu krajinu aj vďaka partnerom z Európskej únie,“ zakončila Alena Longauerová.

doc. Ing. Alena Longauerová, PhD.

Pochádza z obce Baláže, ktorá bola v roku 1945 vypálená fašistami. Študovala na gymnáziu v Banskej Bystrici a následne absolvovala štúdium na Fakulte ekonomiky služieb a cestovného ruchu VŠE v Banskej Bystrici. Roky pôsobí ako vysokoškolská pedagogička. Bola prezidentkou v Banke Slovakia, námestníčkou v Eximbanke Slovenska, bola na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli. Pracovala ako riaditeľka Puncového úradu Slovenskej republiky. V súčasnosti pôsobí na Ministerstve hospodárstva SR. Voľný čas venuje záhradke, bicyklovaniu a chodí na prechádzky.
Moje priority
* zamestnanosť a nájomné byty pre mladých ľudí
* zníženie byrokracie pre podnikateľov
* dostať Európu bližšie k ľuďom

 

Share