“Dosť bolo Madridu” – samostatnosť Katalánska a jej dôsledky

Pondelková protestná akcia, ktorá prebehla tri týždne pred plánovaným referendom o odčlenení Katalánska od Španielskeho kráľovstva prilákala do ulíc Barcelony vyše 400 tisíc ľudí.

Sme presvedčení o tom, že každý národ má právo na slobodu a sebaurčenie. Rešpekt k druhým a snaha o dosiahnutie konsenzu je základ, na ktorom stoja všetky demokratické a slobodné spoločnosti.

Snahy o úplné osamostatnenie Katalánska však môžu viesť k nebezpečnému dominovému efektu. V prípade, ak by na území Katalánska vznikol nový samostatný štát, mohli by rovnaké požiadavky vzniesť obyvatelia Baskicka, severného Talianska a ďalšie národy. Napríklad aj obyvatelia južného Slovenska. Pri politike rozdeľovania štátov je potrebné myslieť na to, či je takáto fragmentácia v záujme ďalších generácií Európanov.

V globalizovanom svete patrí budúcnosť veľkým národom a veľkým štátom. Podľa prognóz budú v roku 2050 ekonomicky a politicky najvplyvnejšie štáty ako India, Čína či Brazília. Ak sa bude Európa rozdeľovať podľa toho, akým jazykom hovoríme, pre peniaze či politické ambície národných lídrov, bude stále slabšia, chudobnejšia a za niekoľko desiatok rokov stratí svoj vplyv.

Sme preto veľmi znepokojení vyjadrením vyslanca katalánskej vlády Adama Casalsa, ktorý vyslovil sklamanie z neochoty španielskych predstaviteľov porozumieť katalánskej otázke a z ich nevôle vyvinúť akúkoľvek snahu viesť vzájomný dialóg.

Vyzývame predstaviteľov Španielska a Katalánska k opätovnému nadviazaniu politického dialógu, keďže sme presvedčení, že absencia komunikácie môže viesť k neželanému vyhroteniu situácie.

Riešením nie je rozdeľovanie štátov, ale široká autonómia národov, ktoré sú ich súčasťou. Dobrým príkladom je Švajčiarsko, kde spolu žijú v prosperite obyvatelia niekoľkých národností.

Európa čelí mnohým hrozbám a akékoľvek ďalšie vnútorné rozpory či štiepenie vo vnútri jej členských krajín môže mať vážne dôsledky na stabilitu Únie a budúcnosť celého kontinentu. Ako sa v posledných rokoch ukázalo, pri riešení každej krízy Európu oslabujú vnútorné konflikty, zatiaľ čo jednota ju robí silnejšou.

Centrála EDS

Share