ERDOGAN OHROZUJE BUDÚCNOSŤ EURÓPSKO-TURECKÝCH VZŤAHOV

Sme veľmi znepokojení súčasným vývojom v Turecku, ktorý smeruje k systematickému ničeniu posledných zvyškov demokracie v krajine. Prezident Erdogan preukázateľne zneužil puč na upevňovanie svojej autoritárskej moci a stíhanie svojich politických oponentov. Popritom obmedzuje slobodu tlače, nezávislosť súdnictva a právny štát, masovo zatýka tisíce vojakov, sudcov a učiteľov bez riadneho vyšetrovania a dokonca chce znovuzaviesť trest smrti. Amnesty International prišla so šokujúcou informáciou, že vydal rozkaz svojich odporcov vo väzeniach mučiť, čo je neakceptovateľné. Odsudzujeme taktiež skutočnosť, že v čase puču vyzýval ľudí, aby išli proti tankom do ulíc namiesto toho, aby ich chránil. Využil na to internet, ktorý tak často kritizoval.

Ak Erdoganovo správanie a politické konanie bude takto pokračovať, prirodzeným dôsledkom toho bude vytvorenie napätia a nenávisti, a krajina môže podľa vzoru Sýrie prepadnúť do občianskej vojny. Ide o veľmi vážnu a reálnu hrozbu. Situácia je o to vážnejšia aj pre Európu. Okrem geografickej blízkosti má Európska únia s krajinou uzavretú asociačnú dohodu a Turecko je teda oficiálnou kandidátskou krajinou EÚ. Nedávno taktiež obe strany uzavreli dohodu na základe ktorej má Turecko s vysokou finančnou pomocou EÚ spravovať a regulovať migráciu utečencov do Európy.

Kým sa Erdogan nezaviaže k dodržiavaniu európskych hodnôt, ľudských práv a právneho štátu, EÚ by mala okamžite zmraziť všetky rokovania s Tureckom. Taktiež by sa mala nájsť iná cesta na riešenie migračnej krízy do Európy, keďže ju z pochopiteľných dôvodov nemôže regulovať štát, ktorý sa mení na diktatúru a kde môže kedykoľvek vypuknúť občianska vojna. EÚ sa nemôže negatívnemu vývoju v Turecku len nečinne prizerať, ale je najvyšší čas urýchlene konať.

Centrála EDS

Share