NAŠE ZAHRANIČNÉ ŠTRUKTÚRY

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA (EDS) na Slovensku je členom nasledujúcich nadnárodných európskych štruktúr:


  • PDE-EDP – Parti Démocrate Européen-European Democratic Party [Európska demokratická strana]

pde_edp

Európska demokratická strana (PDE-EDP) je pro-európsky orientovaná medzinárodná stredo-pravá politická strana. Bola založená 9. decembra 2004 v Bruseli. PDE-EDP bola vytvorená v reakcii na rastúci vplyv euroskeptických strán v rámci európskych inštitúcií. Spolu s ďalšími pro-európsky orientovanými stranami z Európskej ľudovej strany (EPP, European People´s Party) svojím založením vytvorili nový nadnárodný blok. Hlavným programovým cieľom strany je vybudovanie európskej demokracie zdieľanej na hodnotách mieru, slobody, solidarity a vzdelávania.

V šiestom volebnom období Európskeho parlamentu (2004-2009) PDE-EDP vytvorila spoločnú európsku parlamentnú skupinu s Alianciou liberálov a demokratov pre Európu (ALDE) pod spoločným názvom ALDE skupina. Členmi PDE-EDP sú pro-európsky a pro-liberálne orientované politické strany z Belgicka, Cypru, Francúzska, Chorvátska, Írska, Kanárskych ostrovov, Litvy, Nemecka, Poľska, San Marina, Slovenska, Španielska a Talianska. Predsedovia PDE-EDP sú jeden z popredných francúzskych politikov a bývalý kandidát na kreslo prezidenta Francúzskej republiky François Bayrou zo strany Mouvement Démocrate a rešpektovaný taliansky politik a bývalý taliansky minister a podpredseda vlády Francesco Rutelli zo strany Alleanza per I´Italia.

Mládežníckou organizáciou PDE-EDP sú Young Democrats for Europe (YDE, Mladí Demokrati za Európu).

Oficiálna webová stránka PDE-EDP: www.pde-edp.eu                                                                       Oficiálna webová stránka YDE: www.youngdemocrats.eu


  • ALDE – Alliance of Liberal and Democrats for Europe [Aliancia liberálov a demokratov za Európu]

ALDE-group

Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE) je nadnárodná aliancia dvoch európskych politických strán, Aliancie liberálov a demokratov pre Európu (predtým známa ako Európska liberálno-demokratická a reformistická strana, ELDR) a Európskej demokratickej strany (PDE-EDP). Začala sa formovať v roku 1976, kedy sa štrnásť liberálnych pro-európskych strán z Belgicka, Dánska, Nemecka, Francúzska, Talianska, Luxemburska, Holandska a Spojeného Kráľovstva na kongrese v Štrasburgu rozhodlo spolupracovať pred prvými európskymi voľbami. Oficiálne bola založená v roku 2004.

ALDE združuje viac ako päťdesiat liberálnych strán z členských krajín Európskej únie a ďalších trinástich krajín. Hlavnými hodnotami strany sú demokracia, vláda zákona, ľudské práva, tolerancia a solidarita, slobodná a otvorená spoločnosť, prosperujúca Európa, udržateľný rozvoj, mier, rozširovanie EÚ, transparentnosť a zodpovedná Európa. ALDE je momentálne štvrtou najväčšou frakciou v Európskom parlamente so 68 poslancami. Predsedom ALDE skupiny je bývalý belgický premiér a súčasný poslanec Európskeho parlamentu Guy Verhofstadt.

Oficiálna webová stránka ALDE Group: www.alde.eu


  • IED – Institute of European Democrats [Inštitút Európskych Demokratov]

int-ied

Inštitút Európskych Demokratov (IED) je nezávislý, neziskový, politický a kultúrny výskumný inštitút so sídlom v Bruseli. Bol zriadený v septembri 2007. Inštitút ponúka inovatívne politické myšlienky, ako i silné a rešpektované kultúrne zázemie pre Európsku demokratickú stranu (PDE-EDP), ku ktorej je formálne pridružená.

Vzhľadom k tomu, že Inštitút je formálne pridružený k PDE-EDP, Inštitút Európskych demokratov je oficiálne uznaný a priamo financovaný Európskym parlamentom prostredníctvom ročných grantov. Rovnako ako všetky politické nadácie na európskej úrovni uznané Európskym parlamentom, IED vznikla s podporou európskych inštitúcií ako medzinárodný politický think tank.

IED podporuje širokú škálu činností, ktoré zahŕňajú štúdie a analýzy, semináre a verejné konferencie. Ako politický think tank, IED podporuje PDE-EDP v rámci dvoch hlavných pilieroch: organizuje akcie, semináre a konferencie, a funguje i ako výskumné centrum strany. Aj napriek tomu, že IED a EDP sú dve oddelené orgány, ich aktivity sú úzko koordinované. Pomocou strategickej spolupráce PDE-EDP a IED dokážu obe orgány ponúknuť silné teoretické zázemie spojené s politickou vôľou presadiť a na európskej úrovni podporovať prepracované a výskumom podložené programy. Predsedom IED je významný francúzsky politik a akademik Jean Claude Casanova; generálnym riaditeľom je popredný taliansky politik a vládny poradca Luca Bader.

Oficiálna webová stránka IED: www.iedonline.eu


 

Share