NESÚHLASÍME ABY DOHODA O TTIP IŠLA PROTI ZÁUJMOM EÚ

Viac než 300 000 občanov Belgicka a Nemecka protestovala v posledných dňoch proti uzavretiu Transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP) medzi EÚ a USA.

Cieľom TTIP je odstrániť prekážky v transatlantickom obchode a zlepšiť recipročný prístup na trh čo je myšlienka sama o sebe dobrá a môže mať pre ekonomiku a obchodné vzťahy Európskej únie veľmi pozitívny prínos. Dohoda je navyše potrebná aj z toho hľadiska, aby sa EÚ nedostala do znevýhodnenej pozície voči ostatným regiónom ako napríklad Ázia, s ktorou USA uzavrelo rokovania o voľnom obchode na začiatku roka 2016. Nesúhlasíme však, aby TTIP bolo uzavreté za súčasných podmienok. Doterajšie rokovania o TTIP boli totiž netransparentné a zreteľne ovládané americkou stranou, ktorá sa snaží vyjednať lepšie obchodné podmienky pre seba na úkor európskych podnikov a spotrebiteľov. Európske záujmy sú v nich očividne nerešpektované. S týmto zásadne nesúhlasíme.

V EDS sa preto obávame, že podpis zmluvy v súčasnosti by viedol k znižovaniu európskych štandardov v oblasti ochrany spotrebiteľov a životného prostredia a dalo by viac moci do rúk veľkých nadnárodných spoločností a korporácií. Tým by išla TTIP de facto priamo proti záujmom európskych občanov, podnikov a spoločností čo je absolútne neakceptovateľné. Záujmy EÚ a jej občanov musia byť kladené na prvé miesto pred všetkým ostatným. Doterajší proces o TTIP sa preto musí zastaviť aby sa mohli začať nové rokovania, v ktorých bude mať EÚ rovnaké postavenie a podmienky ako americká strana a v ktorom budú potreby a záujmy európskych občanov plne rešpektované.

 Centrála EDS

Share