Presadenie zákona o ponechaní možnosti dvojitého občianstva

Možnosť ponechania dvojitého občianstva občanom SR zásadne patrí, avšak táto možnosť im bola odobratá.

Už som sa viacej krát vyjadril, čo si myslím o zákone ktorý nepovoľuje možnosť ponechania slovenského občianstva po nadobudnutí občianstva inej krajiny. Pretože som prežil jedenásť rokov v Londýne, kde som študoval aj pracoval, táto téma sa ma vždy dotýkala a zaujímala.

Dnes to vyzerá v Spojenom Kráľovstve tak, že Slováci ktorý tam žijú, nemajú nič isté. Vyšlo na verejnosť, že ľudia z krajín EU budú najpravdepodobnejšie dostávať pracovné víza, ktoré im samozrejme po uplynutí danej lehoty zaručia akurát len odchod von z krajiny. Čiže tí, ktorý majú nárok na britské občianstvo a nepožiadali oň, len preto aby nestratili to slovenské, budú možno jedného dňa musieť Britániu opustiť. A to aj napriek tomu, že tam študovali, pracovali, odvádzali dane a míňali ich zárobky, čo je v konečnom dôsledku forma prispievania do ekonomického cyklu.

Toto riziko je aktuálne úplne v celom zahraničí. Dobre, všetci musíme rešpektovať zákony cudzích krajín v ktorých žijeme. A tu sa dostávam k jadru problému.

Vláda SR sa momentálne tvári, akoby problém občanov žijúcich v zahraničí nebol alarmujúci a naozaj nehovorím iba o Slovákoch žijúcich v UK. Je treba si uvedomiť, že hovorím zhruba o 300 000 Slovákoch v celom zahraničí ktorí vycestovali za lepšími možnosťami, takými, ktoré im Slovensko ponúknuť nedokázalo.

Ako som už spomenul, tomuto riziku nemusia podliehať len Slováci v UK, ale aj tí, ktorý žijú v úplne odlišných krajinách. Mal som veľa rozhovorov s ľuďmi, ktorý mi garantovali, že pokiaľ bude SR povoľovať dvojité občianstvo, požiadajú oň, aby sa nemuseli obávať neistôt podobným Brexitu. Ja túto myšlienku plne podporujem a chcem, aby sa všetci naši občania ktorý našli život v inej krajine mohli kedykoľvek do svojej rodnej vlasti vrátiť ako tí, ktorý sa tam aj narodili. Bez ohľadu nato, že im bolo niečo ponúknuté inou krajinou. V tomto prípade je to záležitosť iba tej krajiny, ktorá vám niečo ponúkne a nikoho iného.

Som presvedčený, že nastal čas, aby sme túto tému veľmi jasne ozvučili na Slovensku tak, aby sme aj vládu SR prinútili zaoberať sa témou dvojitého občianstva v pomerne krátkej dobe, ako jednou z priorít. Ja osobne sa snažím presadiť, aby sa zákon o dvojitom občianstve na Slovensku obnovil, fungoval a bol prospešný pre úplne všetkých občanov SR. Pevne verím a dúfam, že sa mi túto nespravodlivosť aj s pomocou EDS podarí napraviť.

EDS s mojou myšlienkou plne súhlasí a zákon o možnosti ponechania dvojitého občianstva plne podporuje. Týmto by som chcel takisto vyjadriť poďakovanie EURÓPSKEJ DEMOKRATICKEJ STRANE za ich dôveru a pochopenie dôležitosti tejto veci.

Autor článku: Matej Galo, Európska Demokratická Strana

Share