NÁŠ PROGRAM

SLOVENSKO, EDS A EÚ

Európska únia je najväčší a najúspešnejší mierový a integračný projekt v histórii. Postupom času však stráca svoju efektivitu a výkonnosť. Európska únia sa, v rukách nikým nevolenej komisie a byrokratického aparátu, zasekáva sa na administratívnych prekážkach a nepružnosti.

EDS bude presadzovať kroky, ktoré budú viesť k zníženiu európskej byrokracie, väčším právomociam demokraticky voleného Európskeho parlamentu a navráteniu dôveryhodnosti a dôstojnosti európskych inštitúcií tým, že v centre ich pozornosti nebudú stáť lobisti a záujmy veľkých korporácií, ale občania a národné záujmy.

EDS bude presadzovať znižovanie nákladov na administratívu európskych inštitúcií, zníženie počtu poslancov Európskeho parlamentu (pri zvýšení ich právomocí) a zníženie nákladov na činnosť poslancov EP, napríklad aj zrušenie zbytočných finančných nákladov na cestovanie poslancov EP medzi Bruselom a Štrasburgom tak, aby jediné sídlo Európskeho parlamentu bolo v Bruseli.

Sme srdce Európy, prívesok únie.

Slovensko je z geografického pohľadom srdcom Európy, 15 rokov je riadnym členom Európskej únie. EDS je 15 rokov stabilným bodom na politickej mapy Slovenska a pevnou súčasťou eurozóny. V rámci postavenia Slovenska ako súčasti EÚ sú však aj také oblasti, napríklad agrosektor, kde sme len príveskom, nie rovnocenným partnerom spoločnej poľnohospodárskej politiky. To treba zmeniť.

Chudoba.

Na pokraji biedy živorilo v roku 2018 na Slovensku dovedna 670 tisíc ľudí, čo je o 30 tisíc viac ako rok predtým. Informáciu poskytol ŠÚ SR, vyšla z prieskumu vyše 6000 domácností vo viac ako 500 obciach. Títo ľudia musia pocítiť podporu EÚ v kvalite života i vo vlastných peňaženkách.

Podpora aj pre zabudnutý vidiek.

Finančná podpora EÚ v podobe eurofondov sa končí, EDS navrhuje jej pokračovanie. Sústrediť pozornosť rozdeľovanie financií z EÚ do menej rozvinutých regiónov, s obmedzenými pracovnými príležitosťami a s najvyššou nezamestnanosťou, a to na základe transparentnosti a striktných pravidiel.

Účinnejšia integrácia Rómov.

Do procesu začlenenia Rómov do všetkých oblastí života investuje EÚ do roku 2020 – 435 miliónov eur. Proces sociálnej, vzdelanostnej, zdravotnej i finančnej inklúzie musí byť ešte účinnejší. Súvisí si jednak so zamedzením segregácie Rómov v oblasti vzdelávania, ale aj so zvýšením kompetencií pre vládneho splnomocnenca pre rómske komunity.

 

1. ZAMESTNANOSŤ, DANE

- EDS podporí reformu, ktorá vytvorí viac pracovných príležitostí pre mladých ľudí a zároveň zníženie nezamestnanosti tejto vekovej skupiny, ktorá dosahuje v EÚ 14,8%. Je to síce najmenej od roku 2000, ale stále veľa.

- EDS privíta vytvorenie sociálneho ochranného štítu pre pracujúcich vo všetkých krajinách EÚ. Takýto súbor opatrení zaručí rovnaké odmeňovanie na rovnakom mieste výkonu práce.

- EDS presadzuje regulovanie sociálnych systémov, vyrovnávanie rozdielov v dôchodkoch medzi členskými krajinami s rovnakou úrovňou DPH.

 

2. PRÁVO, SPRAVODLIVOSŤ

- EDS je za vytvorenie legislatívy na ochranu demokracie a jej obhajcov – novinárov, podporí založenie Fondu na ochranu novinárov so stanovenými pravidlami.

- EDS je za Európsky právny systém s prokuratúrou a súdnymi orgánmi, za štatút európskeho prokurátora. Trestné činy korupcie, zneužitia eurofondov nemôžu byť podľa EDS rozhodované súdmi toho istého štátu, v ktorom boli spáchané. V záujme zaručenia nezávislosti a transparentnosti musia byť stíhané a rozhodované vyšším orgánom.

- EDS je za zdanenie veľkých internetových spoločností tam, kde dosahujú zisky a spravodlivé zdaňovanie digitálnej ekonomiky.

- EDS je za potrestanie nadnárodných korporácií v súvislosti s daňovými únikmi, ktoré v konečnom dôsledku zaplatia voliči.

 

3. ĽUDIA, PENIAZE

- EDS požaduje vytvorenie minimálnej európskej mzdy, ktorá bude primeraná, akceptovaná a každoročne prediskutovaná v každej členskej krajine.

- EDS navrhuje prehodnotenie a posilnenie spoločnej meny a vytvorenie potrebných kontrolných a správnych orgánov.

- EDS si želá budovanie takej EÚ, ktorá sa bude venovať riešeniu skutočne podstatných otázok kvality života ľudí, vyrovnávaniu rozdielov životnej úrovne a zamedzeniu nárastu oligarchie a elitárstva.

- EDS navrhuje viac verejných financií, investičných fondov do skvalitnenia života ľudí, napríklad na nájomné byty pre mladých a sociálne slabšie vrstvy, čím sa vyriešia ďalšie problémy tejto cieľovej skupiny: nezamestnanosť, sociálna a vzdelanostná exklúzia…

 

4. BEZPEČNOSŤ A OBRANA

- EDS navrhuje budovanie Európskeho obranného fondu, spoločnú dohodu o obrane a bezpečnosti a vytvorenie európskej armády.

- EDS požaduje prehodnotenie Schengenského priestoru, vytvorenie jeho ochrany spoločným systémom, na ktorom sa budú podieľať všetky krajiny EÚ.

- EDS súhlasí s princípmi kontrolovanej migrácie – dodržiavaním zodpovednosti (prísne kontroly hraníc) a solidarity (rovnaká azylová politika s rovnakými pravidlami prijímania či odmietnutia migrantov).

- EDS je za spoločnú hraničnú políciu a európsky azylový dom. Uprednostňuje takú azylovú politiku, ktorá bude chrániť ľudí žijúcich v EÚ a kultúru EÚ. EDS podporí vytvorenie dohody o spolupráci medzi EÚ a krajinami severnej Afriky pre zamedzenie migrácie.

- EDS je za rešpektovanie dohody, z ktorej sa zrodila hlavná myšlienka vzniku Európskej úniie: už nikdy žiadnu vojnu. EDS je zároveň proti šíreniu teroristického obsahu v digitálnom obsahu a navrhuje voči tomu vytvoriť obranné mechanizmy.

 

5. REFORMY PRE VŠETKÝCH

- EDS presadzuje Inovačný jednotný digitálny trh a spravodlivý vnútorný trh nielen pre firmy, ale aj pre jednotlivcov.

- EDS je za energetickú úniu s nižšími cenami energie, rozsiahlu hospodársku a menovú úniu, bankovú úniu pre ľudí, úniu kapitálových trhov, ktorá chráni drobných investorov.

- EDS navrhuje prehodnotiť enviromentálny a ekologický plán v súčinnosti počnúc Centrálnou bankou a po Európsku komisiu, od európskeho rozpočtu až po investičný plán pre Európu.

- EDS presadzuje európsky dohľad na veľké platformy kvôli potrebe regulácie digitálnych gigantov i sankciám za porušenie konkurenčného boja.

 

Share