Slabý článok EÚ: bezpečnosť a obrana

Vytvorenie spoločných vojenských jednotiek Európskej únie je krok smerom k hlbšej európskej integrácii, ale aj predpoklad fungujúcej spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie.

Zatiaľ čo v ekonomickej alebo v sociálnej oblasti pokročila európska integrácia vpred, záležitosti spoločnej bezpečnosti a obrany sú stále slabým článkom EÚ. Obranné jednotky Európskej únie nemusia byť nevyhnutne konkurenciu pre NATO, nakoľko Únia by prevzala zodpovednosť v tých oblastiach, kde je schopná účinnejšie konať sama.

V otázke bezpečnosti Európania príliš dlho využívali lacnejšiu cestu. Európania si zvykli spoliehať sa na to, že USA (NATO) obránia kontinent pred vonkajšími hrozbami. Európske výdavky na obranu sa postupne znižovali a dnes už nie je väčšina armád európskych štátov schopná väčších vojenských operácií.

Pritom svet je stále nebezpečnejší.

Našťastie je Európa bohatá a má ekonomické schopnosti potvrdiť svoje vedúce postavenie na svetovej scéne a zaistiť svoju obranu.

Problém je, že krízy v posledných rokoch podkopali európsku jednotu. Priepasť medzi členskými štátmi EÚ sa zväčšuje. Sebavedomie Európanov klesá a stúpa politický populizmus, ktorý môže rozvrátiť kontinent.

Rozvrátená a nejednotná Európa bude len voľným združením slabých a malých štátov. Hračka v rukách ostatných mocností. Neschopná vlastnej iniciatívy bude Európa len reagovať na prichádzajúce krízy. A to môže spôsobiť koniec európskeho mieru a blahobytu.

 

Share