Viac demokracie a menej centralizácie v EÚ

V súčastnom mechanizme prijímania dôležitých rozhodnutí existuje v EÚ neprijateľný demokratický deficit – rovnako v Komisii ako aj v Rade. Komisia je nikým nevolený orgán EÚ, ktorý rozhoduje o zásadných otázkach. V Rade zasa hlasujú zástupcovia členských štátov za zatvorenými dverami a len zriedka občanov vysvetľujú svoje rozhodnutia.

Európa potrebuje viac demokracie. Európsky parlament by mal mať väčšie právomoci v skutočne dôležitých oblastiach. Okrem toho potrebujeme také usporiadanie Európskej únie, ktoré na jednej strane vytvorí veľký, jednotný a silný celok a na strane druhej posilní postavenie národných štátov a demokratické princípy v Únii. Jediným spôsobom, ako posilniť národné štáty a zároveň vybudovať silnú Európu je federatívne usporiadanie Európskej únie.

Federatívne usporiadanie Európskej únie je v záujme ako európskych občanov, tak aj európskych národných štátov. Posilňuje právomoci národných štátov, posilňuje demokraciu v Európskej únii a zároveň vytvára z Európskej únie silný a jednotný celok schopný čeliť v nasledujúcich desaťročiach všetkých svetovým výzvam a hrozbám. Federatívna Európska únia je predpokladom pre udržanie sociálnych istôt európskych občanov, naštartovanie ekonomiky a vytvorenie nových príležitostí k rozvoju.

 

Share