Výhody, ktoré Európska Únia ponúka všetkým občanom Slovenskej republiky

Pri diskusiách s ľuďmi, ktorí mi poslali rôzne otázky, no najmä otázky charakteru odvolávajúc sa na moju víziu o Slovensku v Európskej Únii, alebo ako by mohlo Slovensko efektívnejšie ťažiť z členstva v EU, rozhodol som sa zosumarizovať všetky hodnotné body s viditeľnými aspektami a poukázať na potenciál riešení.

Ako prvý, veľmi dôležitý bod vidím zamerať sa na pomoc mladým ľuďom v rozvoji ich životných plánov. Veľa našich mladých na Slovensku stratilo a postupne stráca vieru v budúcnosť a žijú len zo dňa na deň, pri čom Európska Únia ponúka veľa možností na kariéru a plnohodnotný život. Najsmutnejšie je to, že drvivá väčšina o tom, čo EU ponúka, vlastne ani nevie. Z kritického uhľa pohľadu, otázka znie, prečo o dostupných možnostiach ľudia nevedia? Za najväčšiu chybu v tejto oblasti by som označil nedostatočný záujem Europoslancov a Slovenskú vládu spolu komunikovať, o vytvorení stratégie pre zoznámenie ľudí s možnosťami, ktoré EU ponúka. Ďalej musím zdôrazniť, že sú to nielen mladí ľudia, ktorí môžu využívať dostupné možnosti pre rozvoj svojej budúcnosti, ale koniec koncov, ľudia všetkých vekových kategórií. Čiže vzniknutá téma je, oboznámenie a ponúknutie všetkých prostriedkov našim občanom pre rozvoj ich budúcnosti a dosiahnutie ich životných plánov. Ďalej, možnosti ťažení prostriedkov EU by zaručene nemali mať iba niektorí vyvolení, ale všetci občania Slovenskej republiky.

Ako možné riešenie by som videl, aby vláda vytvorila konečne cestu k oboznámeniu a ponúknutiu výhod Európskej Únie, z ktorých môžu naši občania ťažiť. Či už by to spadalo pod kompetencie ministerstiev, alebo úradov, nech sa politici činia, pretože sú platení z našich daní. Pokiaľ nemajú dostatočné schopnosti budovať budúcnosť Slovenska, v tom prípade tam nemajú čo robiť.

Osobne by som si vedel predstaviť napríklad úzku spoluprácu ministerstva školstva so školami, ktoré by poskytovalo všetko potrebné o dostupných možnostiach pre študentov a ich formovania kariéry. Ďalšou z priorít musí byť cieľ zviditeľniť tieto možnosti na celom Slovensku, s jasnými inštrukciami o ich využívaní pre tých, ktorý už študentami nie sú. Teraz by som sa rád spýtal, že kedy a kto z našich Europoslancov spravil niečo podobné a snažil sa skutočne pomôcť našim občanom využívať prostriedky, ktoré EU poskytuje. Žiaľ Bohu, nepamätám si nikoho z nich, rovnako ako si nepamätám ani našu vládu, že by v tomto smere akokoľvek pomohla!

Tu som pevne presvedčený, že by ľudia mali mať tieto možnosti bezpodmienečne k dispozícii tak, aby vedeli ako ich využiť a aby mohli dosiahnuť ich životné ciele. Ako veľmi dôležité vidím taktiež si uvedomiť, že z toho vyplýva ďalší alarmujúci bod a tým je fakt, že mladá generácia odkladá zakladanie rodín kvôli neistej budúcnosti, nedostatku finančných prostriedkov a slabej kariére. To napomáha tým, ktorí nám chcú na Slovensko posielať imigrantov zo Severnej Afriky a ako argumentáciu môžu použiť práve slabú pôrodnosť.

Som viac než presvedčený, že naši mladí Slováci a Slovenky sú zárukou budúcnosti našej krajiny a neodmysliteľnou súčasťou budúcnosti je aj dôchodok, ktorého zárukou sú práve mladí ľudia. Je to aspekt, ktorý je neprehliadnuteľný a musí byť braný s plnou vážnosťou.

Na záver by som rád dodal, že je viac než nevyhnutné, aby politici dozerali a starali sa o svoj národ a svojich občanov.

Link ktorý som dal k dispozícii obsahuje konkrétne kľúčové informácie, ktoré vám môžu pomôcť v prvých krokoch a k odhodlaniu vykročiť k úspechu.

https://europa.eu/european-union/life-business_sk 

Autor článku: Matej Galo

Share